TOKYO REVENGERS BIG PLUSH~KEISUKE BAJI・CHIFUYU MATSUNO~(B:CHIFUYU MATSUNO)

BP19448


Add this adorable plush of Chifuyu Matsuno from the Tokyo Revengers anime series to your collection!