JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-KASUMI MIWA&SUKUNA-(A:KASUMI MIWA)

BP19696P


JUJUTSU KAISEN JUKON NO KATA-KASUMI MIWA&SUKUNA-(A:KASUMI MIWA)

SIZE: 15 CM