figma Zenitsu Agatsuma DX Edition

M06747


From the popular anime series "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" comes a figma of Zenitsu Agatsuma!