Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Shinobu Kocho 1/8 Scale Figure
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Shinobu Kocho 1/8 Scale Figure
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Shinobu Kocho 1/8 Scale Figure

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Shinobu Kocho 1/8 Scale Figure

AP88554


ETA: Jun 1, 2021