Dragon Ball Super Ichibansho PVC Statue Son Goku (Ultra Instinct) (VS Omnibus)

BP16856


PVC figureåÊSon Goku Ultra Instinct (VS Omnibus)

åÊ

IchibanshoåÊSeries

åÊ

From the manga/animeåÊDragon Ball Z

åÊ

Size: 20 cm

åÊ

Official licence

åÊ

Producer:åÊBanpresto

ETA May 2021